YLEISTÄ

Toiminta-ajatuksemme on vuokrata 60+ vuotiaille senioreille 1-, 2- ja 3-huoneen asuntoja viihtyisässä ja kodinomaisessa ympäristössä Tampereen ydinkeskustassa.

Asuminen on itsenäistä ja jokaisella asukkaalla on oikeus omaan yksityisyyteensä. Tarvittaessa avustamme asukasta saamaan oikeat palvelut asumisen turvaamiseksi. Tavoitteenamme on myös edistää eläkeläisen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia, jotta hän voi elää laadukkaasti ja omatoimisesti omassa kodissaan.

Vanhain Koti Tampereella r.y., jota kaupunkilaiset yleisesti kutsuvat De Gamlas Hem'iksi  (DGH), ei ole perinteinen ”vanhainkoti”, vaan senioritalomme tarjoaa eläkeläisille mahdollisuuden itsenäiseen kotiasumiseen turvallisessa ympäristössä. Asumista voisi luonnehtia täysin itsenäisen ja kevyen palvelutaloasumisen välimuodoksi.

DGH:n keskeinen sijainti aktivoi liikkumaan, harrastamaan ja nauttimaan. Palvelujen, kauppojen, ja puistojen monipuolisuus antaa valinnanmahdollisuuden viettää mielenkiintoisia ja antoisia eläkepäiviä.