HAKUOHJEET

Asukkaaksi haetaan ilmoittautumalla DGH:n asuntojonoon. Hakemuslomakkeessa tulee mm. ilmoittaa HALUTUN ASUNNON KOKO (yksiö, kaksio tai 3 h) ja AJANKOHTA, jolloin hakija toivoo muuttavansa DGH:hon (mahd. pian, 1-2 vuoden sisällä tai myöhemmin).

Hakemukset järjestetään sisäänjättöpäivän mukaan, ja jonossa olevilta hakijoilta pyydetään vuoden väliajoin tietojen ja toivomusten päivitystä. Yhdistyksen johdolla on oikeus käyttää tarveharkintaa.

Ensimmäinen vaatimus DGH:hon MUUTTAESSAAN hakijan tulee olla täyttänyt 60 vuotta. Hakemus voidaan jättää ennen ko. ikää.

Toinen vaatimus: hakija on ASUNUT VAKITUISESTI TAMPEREELLA tai sen YMPÄRISTÖKUNNASSA. Yhdistyksen hallituksella on oikeus erityisistä syistä myöntää poikkeus ikä- ja kotikuntavaatimuksiin.

Kolmas vaatimus: hakija SELVIYTYY PÄIVITTÄISISTÄ TOIMINNOISTAAN  OMATOIMISESTI. Ennen asukkaaksi hyväksymistä DGH:n nimeämä lääkäri tekee terveystarkastuksen ja arvioinnin siitä, että hakija tulee toimeen itsenäisesti sekä henkisesti että fyysisesti. Myöhemmin asukas voi iän karttuessa luonnollisesti hankkia ulkopuolista apua päivittäisiin askareihinsa.

Asukkaille ei ole määritelty tulo- ja varallisuusrajoja, koska DGH ei kuulu kunnallisen ostopalvelun eikä kunnan SAS *) -työryhmän piiriin. DGH toimii täysin itsenäisesti. DGH:ssa ei myöskään määritellä asumismaksuja asetusten ja tulojen mukaan, vaan jokaisesta asunnosta maksetaan neliömetrivuokra, jota yleisesti pidetään edullisena. Kun tuleva asukas on hyväksytty asukkaaksi, hän allekirjoittaa vuokrasopimuksen. Samalla hän hyväksyy DGH:n asumis- ja toimintaperiaatteet.

Ohjeita asukkaaksi hakeutumisesta saa yhdistyksen toiminnanjohtajalta. Hakemus palautetaan henkilökohtaisesti toiminnanjohtajalle.
Pdf-muotoisen hakemuslomakkeen voi myös tulostaa oheisesta tiedostosta:  hakemus

*) SAS = Selvitä, Arvioi, Sijoita