TOIMINTA

ARVOT
Tuemme asukkaidemme omatoimisuutta, hyvinvointia, terveyttä ja vireyttä. Pidämme tärkeinä seniorien itsemääräämisoikeutta ja yksilöllisyyden huomioimista.

Toimintamme lähtökohtia ovat:

  • asiakaslähtöinen ja ystävällinen palvelu
  • turvallinen ja luotettava toimintatapa
  • yksityisyyden ja yksilöllisyyden arvostaminen

Riippumattomana toimijana vältämme byrokratiaa

  • henkilökuntaamme sitoo vaitiolovelvollisuus.
  • pyrimme myös verkostoitumaan ja pitämään yllä hyviä suhteita muihin senioripalveluja tuottaviin yhteisöihin.

 

VIIHTYISYYTTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ
JO VUODESTA 1898