TRYGGHET

Att bo i DGH baserar sig på självständigt boende, envar bör klara sig själv i sina dagliga sysslor eller med hjälp som hon/han själv anlitar. Personalen är vid behov behjälplig med småsaker eller med ordnandet av utomstående hjälp.

Tilläggsåtgärder för ökande av tryggheten:

  • ensamboende anmäler sig varje morgon via interntelefonen till kansliet och rapporterar om sin hälsa – om ingen anmälan görs besöker personalen bostaden för att konstatera att allt står väl till
  • när pensionären reser bort meddelar hon/han härom i förväg till kansliet för att undvika onödiga kontrollbesök
  • under weekenderna finns ett trygghetssystem
  • många pensionärer har eget trygghetsarmband med vars hjälp alarm vid behov kan ges dygnet runt till det bolag som erbjuder tjänsten

TILL HUSETS TRYGGHETSSYSTEM hör dörrtelefon samt bandande kameraövervakning i trappan. I lägenheterna finns brandvarnare och släkningsfilt. I de flesta av lägenheterna finns säkerhetsspis. Automatiken tänder trappljuset när du rör dig. I bastuns omklädningsrum finns trygghetstelefon.