FÖRENINGEN

HISTORIK

De Gamlas Hem i Tammerfors r.f. är en ideell, allmännyttig förening, som inte eftersträvar vinst. Dess syfte är att för senior medborgare från Tammerfors stad med omnejd hyra ut pensionärsbostäder i en trygg miljö med närhet till service.

De Gamlas Hem i Tammerfors r.f. – Vanhain Koti Tampereella r.y. (DGH) grundades år 1898. Under de ca. 80 första åren upprätthölls ett ”traditionellt” ålderdomshem. Verksamheten var under denna tid förlagd till jugendbyggnaden i Eteläpuisto 4, Tammerfors, som i dag används av Pirkanmaan musiikkiopisto.

 

Föreningens ursprungliga stadgar från år 1898 definierade föreningens uppgift på följande sätt: ”Att åt ålderstigna värnlösa och aktningsvärda fruntimmer av ståndspersonklassen i Tammerfors stad emot lindrig avgift bereda ett hem, där bostad jämte kost och vård dem tillhanda hålles.”.

Föreningens nuvarande stadgarna är från år 2003 och har bl.a. inte omnämnande om pensionärernas kön.

DGH inköpte i Tammerfors absoluta centrum år 1983 2/3 av 7-vånings nybyggnaden Kyttälänpiha Oy, belägen vid Aleksanterinkatu 19. Samtidigt moderniserades Föreningens verksamhetsidé. År 2005 köpte Föreningen av Tammerfors Stadsmission de återstående bostadslägenheterna (1/3) i Kyttälänpiha Oy. DGH äger sålunda idag 37 pensionärsbostäder (ettor, dubletter och treor).

DGH byggde år 2009 en ny åttonde våning i Kyttälänpiha Oy. Utrymmena omfattar sällskapsrum, bibliotek/TV-rum med datorhörna samt gym, bastu, kök etc.

De dagliga rutinerna i Hemmet och vården av pensionärerna handhas av en verksamhetsledare och en assistent. Av pensionärerna har ¾ finska som modersmål och ¼ svenska (år 2013). DGH har inte ingått köpavtal med någon kommun, hemmets verksamhet är mao. helt självständig.

Föreningen är medlem i Vanhustyön Keskusliitto – Centralförbundet för de gamlas väl ry och Sosiaalialan Työnantajat ry (socialbranchens arbetsgivareförbund).

Föreningens svenskspråkiga 100-årshistorik (1898-1998) i pdf-form kan laddas ner här: historik

Det "gamla" De Gamlas Hem i Eteläpuisto 4 är ritat av Birger Federley.