REKREATION

Avsikten med rekreationsverksamheten är att aktivera seniorerna och göra deras vardag mera omväxlande och givande. Envar kan ta del av verksamheten efter eget förgottfinnande – eller låta bli.

  • i allmänhet varannan vecka bjuds på onsdagskaffe i klubblokalen, ibland med programinslag
  • gemensamma fester ordnas - t.ex. på sommaren ordnas grillfest på gården och året avslutas med en gemensam julmiddag
  • i klubblokalens bibliotek finns också tidningar och tidskrifter att läsa
  • i programutbudet finns t.ex. musikprogram, föredrag, gemensamma promenader, musei-, teater- och biobesök samt olika klubbar
  • gymgrupper, regelbunden blodtrycksmätning
  • programmet lever hela tiden enligt pensionärernas önskemål

Grannsämja är av godo och de flesta bygger upp ett socialt nät, som förstärker känslan av trygghet när man inte behöver bo ensam i ett bostadshus. Men, som sagt, att bo i DGH är självständigt. Att delta i husets begivenheter är helt frivilligt.

Citytåget, foto Osmo Ylöstupa