DONATIONER OCH TESTAMENTEN

De Gamlas Hem i Tammerfors r.f. har under årens lopp fått motta ett flertal testamenten och andra donationer som har möjliggjort utvidgning och utveckling av föreningens verksamhet.

Med ett testamente reglerar en person sin sista önskan om hur hennes/hans tillgångar och egendom skall fördelas. Tanken att uppgöra ett testamente känns kanske i början främmande, men ofta ger det en känsla av lättnad – man har tänkt igenom saker och ting och fått ordning på dem.

Bestämmelserna om arv tryggar barnens och barnbarnens laglott, som utgör hälften av den avlidnas egendom. Ifall personen saknar barn/barnbarn, ärver närmaste anhöriga. Ifall närmaste anhöriga inte finns tillfaller arvet staten om inget testamente är uppgjort. Med ett testamente kan man själv reglera hur man vill att ens tillgångar och egendom används.

De Gamlas Hem i Tammerfors r.f. behöver ej som allmännyttig ideell förening betala arvskatt. Testamenterade medel går sålunda oavkortade till utvecklandet av DGH:s verksamhet.