STYRELSEN

Föreningens styrelse består av sex ordinarie medlemmar och tre suppleanter, vilka inte uppbär några arvoden. Styrelsen ansvarar för linjedragningarna av föreningens verksamhet och deras uppföljning.

Föreningens styrelse:

Hans Jansson, ordförande
Carola Eklund, vice ordförande

Antonia Sucksdorff-Selkämaa, ordinarie medlem
Kari-Pekka Tarko, ordinarie medlem
Lisa Nordenswan, ordinarie medlem
Suzanne Sjöholm, ordinarie medlem
Markus Silfverberg, suppleant
Jan-Patrik Helenius,suppleant


 

Föreningens verksamhetsledare är Harri Tuhkasaari.

Som revisor verkar Grant Thornton, CGR-samfundet.
 

TREVNAD OCH OMSORG SEDAN 1898