STYRELSEN

Föreningens styrelse består av sex ordinarie medlemmar och tre suppleanter, vilka inte uppbär några arvoden. Styrelsen ansvarar för linjedragningarna av föreningens verksamhet och deras uppföljning.

Föreningens styrelse:

Erik Stenbäck, ordförande
Githa Jensen, vice ordförande
Rafael Aspholm, ordinarie medlem
Carola Eklund, ordinarie medlem
Riitta Salvén, ordinarie medlem
Gustav Söderlund, ordinarie medlem
Lisa Nordenswan, suppleant
Suzanne Sjöholm, suppleant
Kari-Pekka Tarko, suppleant

Föreningens verksamhetsledare är specialsjukvårdare Birgitta Dahlström.

Som revisor verkar Pricewaterhouse – Coopers Oy, CGR-samfund.

TREVNAD OCH OMSORG SEDAN 1898