GYM OCH BASTU

I åttonde våningen finns förutom sällskapsrum också bastuutrymmen och gymmet.

BASTU

  • bastun uppvärms varje vecka
  • egen tur kan reserveras för en ringa avgift
  • i bastuns omklädningsrum finns trygghetstelefon

GYM

Gymmets redskap är speciellt utvecklade för seniormotion med inriktning på att upprätthålla seniorens kondition och muskelkapacitet.

Seniorerna avgör själva i vilken utsträckning de önskar besöka gymmen – men de kommer att uppmuntras till regelbundet bruk.
.................................................................

Överläkare Leena Timonen, som ansvarar för äldrevården i Joensuu centralsjukhus, har i sina undersökningar visat att man kan med gymmotion förbättra seniorers muskelkraft*), balans, rörelsehastighet och därmed livskvaliteten.

*) När man åldras blir muskelkraften snabbare sämre än benbyggnaden gör. Vid cirka 50 års ålder börjar muskelmassan försvagas en procent per år. All motion är bra men musklerna behöver också krafttränas (översättning från KELAN sanomat 4/2007).

.........................................

UKK-institutet har gett en rekommendation**) gällande seniormotion. Rekommendationen konstaterar bl.a. att regelbunden och mångsidig motion förebygger och sköter många sjukdomar och upprätthåller och förbättrar handlingsförmågan. Rekommendationen betonar att man bör jobba med muskelstyrka, balansen och kroppens böjlighet 2-3 per gång i veckan.

**) sammandrag från Apteekin hyllyltä 3.2012 –tidningen